งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ Bioway เป็นผลงานต่อยอดจาก งานวิจัย ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้านจุลินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยี SB – TECH โดยสกัดจาก เอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี