เอนไซม์กำจัดกลิ่น

กลิ่นเหม็นจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหว โชคดีได้ D-smell เอนไซม์กำจัดกลิ่น มาช่วย

D-smell ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากอุจจาระและปัสสาวะ ที่มีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบ้าน ไม่เว้นแม้กระทั้งเพื่อนบ้าน

D-smell ช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากอุจจาระและปัสสาวะ ที่มีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบ้าน ไม่เว้นแม้กระทั้งเพื่อนบ้าน

ครอบครัวเป็นสถานที่หรือสถาบันสังคมแห่งแรกของมนุษย์ทุกคน มีหน้าที่หลอมคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ตามวัฒนธรรมหนึ่งๆ และฟูมฟักความเป็นคนให้แก่เด็ก ยิ่งไปกว่านั้น ครอบครัวมีความสำคัญตรงที่ ทำหน้าที่สร้างบุคลิกภาพ เราอยู่กับครอบครัวมากกว่าอยู่ในที่อื่น ถ้าครอบครัวมีความสุข บุคคลก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกต้องและมีความสุขด้วยได้ นอกจากนั้นยังเป็นคนมองโลกในแง่ดี ปรับตัวได้ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าครอบครัวไม่มีความสุข เราก็จะกลายเป็นคนหงุดหงิด อาจมองโลกในแง่ร้าย อาจสร้างปมด้อย อาจทำให้เราเป็นคนก้าวร้าว และขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้

มีครัวหนึ่ง ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานะปานกลาง ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในฐานะของพนักงานบริษัทเอกชน  เมื่อหัวหน้าครอบครัวเกษียณอายุแล้ว เริ่มมีอาการหลงลืม ใหม่ ๆ ก็ยังพอจำหน้า จำชื่อพรรคพวกเพื่อนฝูงได้ แต่พอนานวัน อาการหลงลืมเป็นมากขึ้น จนเข้าขั้นภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์

 ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

สมองเสื่อม เป็นภาวะที่สมรรถภาพการทำงานของสมองถดถอย บกพร่องในด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจำ การตัดสินใจ การวางแผน และบริหารจัดการ การรับรู้รูปทรง และการกะระยะ การใช้ภาษา สมาธิ หรือ ความใส่ใจ ความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับสังคมรอบตัว โดยมีผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการเข้าสังคม แต่ต้องไม่มีภาวะเพ้อ โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวชเรื้อรัง หรือ วิตกกังวลรุนแรง ขณะวินิจฉัย ซึ่งการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมอาศัยข้อมูลจากประวัติทั้งจากผู้ป่วยและญาติที่อยู่ใกล้ชิดรู้จักผู้ป่วยเป็นอย่างดี การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจร่างกายทางระบบประสาท การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการตรวจทางประสาทจิตวิทยา

โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด โดยความชุกของโรคจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ พบความชุกร้อยละ 10-15 ในประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี และพบร้อยละ 20-30 ในประชากรที่อายุมากว่า 80 ปี

สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุที่แก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน เนื้องอกสมอง โพรงน้ำในสมองขยายตัว โรคขาดฮาร์โมนต่อมไทรอยด์ โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ชิฟิลิสและเอดส์ เป็นต้น ปัจจุบันพบโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด

เอนไซม์กำจัดกลิ่น

สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม

 1. มีปัญหาเรื่องความจำ หลงลืมบ่อย เช่น ถามซ้ำบ่อยๆ
  • จำไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยัง ลืมวันนัด
 2. ของหายบ่อยๆ หรือวางผิดที่ผิดทาง แล้วเกิดระแวงสงสัยคนรอบตัวว่าขโมยไป
 3. ติดขัดในการใช้ภาษา เช่น เรียกชื่อสิ่งของ หรือชื่อคนที่คุ้นเคยไม่ถูก
 4. รู้สึกยากลำบากในการทำงานที่ซับซ้อนที่เคยทำอยู่ประจำ เช่น วางแผนการทำงาน
  • การใช้จ่ายเงินหรือไปธนาคาร
 5. ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ช้า หรือไม่ดีเหมือนเคย
 6. มีปัญหาด้านทิศทางและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เช่น หลงทางเมื่อออกนอกบ้านคนเดียว
  • ขับรถหลงแม้เป็นที่ๆคุ้นเคย
 7. สับสนในการลำดับเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ เวลา และสถานที่
 8. สับสนกับป้ายสัญญาณที่เห็นอยู่เป็นประจำ เช่น สัญญาณไฟแดงไฟเขียว
 9. สมาธิสั้น เปลี่ยนเรื่องที่ทำหรือกำลังสนใจได้ง่าย
 10. บุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ซึมเศร้า แยกตัว เหนื่อยหน่ายในการเข้าสังคม
  • หรืออาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว เห็นภาพหลอน

อาการของโรคอัลไซเมอร์เป็นอย่างไร

ผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านความจำเป็นอาการหลัก ผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ จึงมักจะลืมว่าวางของไว้ที่ไหนทั้งที่พยายามจำ ถามซ้ำ ๆ พูดซ้ำ ๆ เป็นต้น

เมื่อโรคดำเนินไปจะทำให้เกิดความบกพร่องของการรู้คิดด้านอื่นร่วมด้วย เช่น หลงทาง คิดเลขไม่ได้ ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้เอง มีปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาพฤติกรรม และความผิดปกติทางจิตตามมา เช่น หงุดหงิด เฉื่อยชาและเฉยเมย ขาดการยับยั้งชั่งใจ มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน เป็นต้น

หากสังเกตเห็นความผิดปกติของผู้ป่วย หรือคนรอบตัว ควรระลึกถึงความผิดปกติเหล่านี้ และรีบพาผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว ก็จะช่วยให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย และการดูแลที่เหมาะสมแต่ต้น เพราะโรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

            สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การวินิจฉัยโรคนี้ให้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็จะช่วยชะลอการดำเนินไปของโรคและช่วยให้ผู้ป่วยคงความสามารถในการดูแลตนเองได้นานมากขึ้น

ในปัจจุบันมีผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้น รวมถึงภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยอีก จำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่ตระหนักถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เข้าใจผิดว่าเป็นอาการปกติของคนสูงอายุ

ประสบการณ์ตรง ปัญหาเรื่องกลิ่นอุจจาระและปัสสาวะ

ลูกสาวของผู้ป่วยได้มาปรึกษาปัญหากลิ่นเหม็นจากอุจจาระและปัสสาวะของบิดา เนื่องจากผลจากอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น และเป็นหนักมากถึงขนาดถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะโดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญคือ จับอุจจาระที่ถ่ายออกมาแล้วไปป้ายฝาบ้าน กำแพง รั้วบ้าน หรือวัตถุอื่นใด ภายในบริเวณบ้าน จนกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบ้าน ไม่เว้นแม้กระทั้งเพื่อนบ้าน

เสื้อผ้า ที่นอน หมอนมุ้ง ที่เปื้อนอุจจาระและปัสสาวะ จะใช้น้ำยาอะไรมาซัก ทำความสะอาดก็ไม่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นนั้นให้หมดไปได้  เมื่อซักผ้าแล้วนำไปตากบริเวณลานบ้าน เพื่อให้แสงแดงช่วยแผดเผากำจัดเชื้อแบคทีเรียและระบายกลิ่นเหม็นให้ออกจากเสื้อผ้าบ้าง ก็จะยิ่งทำให้เพื่อบ้านเดือดร้อนมากขึ้น เพราะกลิ่นเหม็นจะถูกลมพัดพาเข้าไปหาเพื่อนบ้านใกล้เคียง จนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ

เอนไซม์กำจัดกลิ่น

บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด จึงได้แนะนำให้ทดลองใช้ D-smell เอนไซม์กำจัดกลิ่น ตามรายการนี้

 1. ใช้ปริมาณ  250  ml. ผสมน้ำแทนน้ำยาปรับผ้านุ่มการการซักผ้าแต่ละครั้ง ในการซักผ้าครั้งหนึ่ง ต้องซัก 2 รอบ
 2. ใช้ปริมาณ 200-300 ml. ผสมน้ำถูกพื้นห้อง และบริเวณกำแพง รั้วบ้าน ราวลูกกรง หรือบริเวณอื่นใด ที่ผู้ป่วยนำอุจจาระ ไปป้ายไว้ หรือบริเวณที่ปัสสาวะ ก็ให้นำ D-smell ไปราดรดให้ทั่ว
 3. บนเตียงนอน ให้ใช้ D-smell ปริมาณ 250 ml. ผสมน้ำแล้วรดราดให้ทั่ว และใช้แปรงขัด นำไปตากแดด จนแห้ง

หลังจากใช้ D-smell เอนไซม์กำจัดกลิ่น ผ่านพ้นไป 3-4 วัน

สภาพกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วบ้าน และกลิ่นเหม็นจากผ้าที่ตากหน้าบ้านซึ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านก็หายไป ทำให้เพื่อนบ้านมาถามว่า ใช้น้ำยาอะไร ทำให้กลิ่นเหม็นที่เสื้อผ้าหายไป และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ โชยมาแทน

เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นจริง แม้ผู้ป่วยท่านจะเสียชีวิตแล้ว ลูกและภรรยาของท่านก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นของบริษัท ไบโอเวย์ จำกัด มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน D-smell เป็นเอ็นไซม์สกัดจากจุลินทรีย์ที่คัดสรรแล้ว ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลาย เพื่อการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากธรรมชาติที่ต้นเหตุ เป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดงาน วิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้เทคโนโลยี SB-TECH  

หลักนวัตกรรมของบริษัท ไบโอเวย์ จำกัด คือเปลี่ยนวิธีทำความสะอาดจากการใช้สารเคมีมาเป็นการใช้ enzyme เพื่อทำความสะอาดในทุกวงการ เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมดี สังคมมีความสุข  เป็นผู้นำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสารจากธรรมชาติ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้


สังคมของเราทุกคนก็จะมีความสุขได้  ถ้าสมาชิกในสังคมมีความรัก ความเข้าใจ ดูแล ให้อภัยซึ่งกันและกัน ให้ความอบอุ่น เอื้ออาทรต่อกันอย่างเสมอต้น เสมอปลาย

เอนไซม์กำจัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์ Bioway สกัดเอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


?Line ID : https://lin.ee/BAJDB0i
☎️Tel. : 081-011-9993, 081-997-2204
?Facebook : BiowayNature https://goo.gl/pthpfc
?Ig : https://www.instagram.com/biowaynature2020

แวะเข้ามาชม ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ธรรมชาติ ทั้งหมดเพิ่มเติม คลิกที่ shop ได้เลยค่ะ