นวัตกรรมของเรา

Bioway เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากผลงานการวิจัย ที่บริษัท ไบโอเวย์ จำกัด นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตโดยบริษัทของคนไทย โดยคนไทย ใช้วัตถุดิบภายในประเทศและเป็นนวัตกรรมใช้ทำความสะอาด และกำจัด กลิ่นในบ้าน ในรถ และรักษาสิ่งแวดล้อมไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์

กระบวนการผลิต ไบโอเวย์ ใช้เทคโนโลยี SB-tech ร่วมกับการวิจัยด้านจุลชีววิทยาโดยคัดแยกสายพันธุ์คัดเอาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์  นำมาสกัดเอ็นไซม์ที่บริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต และการพัฒนาสินค้าโดย BIO Technology เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศึกษาค้นคว้าขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำความสะอาด กำจัดกลิ่น การดูแลสัตว์เลี้ยง และถนอมผิวดูแลผิว โดยใช้เอนไซม์เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกริยา กำจัดกลิ่นทำให้กลิ่นหายไป

ไบโอเวย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า อย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโดยภาครัฐ เริ่มต้นจากการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้รับทุนวิจัยเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมาเน้นการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบในเมืองไทยโดยฝีมือของคนไทย จากพืชที่คนไทยปลูก พัฒนาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

เอ็นไซม์คืออะไร​

เอ็นไซม์ คือ ส่วนประกอบของโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นตัวเร่งทำให้ขบวนการทาง
เคมี หรือ ชีวเคมี ให้จบลงอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการผลิตเอ็นไซม์

  1. ศึกษาวิจัยสายพันธุ์ของจุลินทรีย์
  2. นำจุลินทรีย์คัดแยกสายพันธุ์ – นำเอ็นไซม์มาผ่านกระบวนการ SB-tech เพื่อให้ได้เอ็นไซม์ ที่มีคุณภาพและ มีความคงทนต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ได้เอ็นไซม์ที่มีประโยชน – คัดแยกเอ็นไซม์เพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ทำสเปรย์ กำจัดกลิ่น ทำชุดถนอมผิว

หลักการทำงานของเอ็นไซม์กับกลิ่นเหม็น ไบโอเวย์ใช้เอ็นไซม์ที่สกัดโดยวิธีธรรมชาติไปกำจัดกลิ่นของกลิ่นเหม็นให้สิ้นสุด และจบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น เวลาที่เกิดกลิ่นเหม็น ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อาจต้องใช้เวลา 7-10 วัน หรือบางทีนานกว่านั้น แต่เราจะไม่ทนต่อการสูดดมกลิ่นเหม็นเพื่อให้ปฏิกิริยาของกลิ่นเหม็นสิ้นสุดและจบลงเร็วตามที่เราต้องการ เราใส่เอ็นไซม์ลงไปในบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น  ทำให้ปฏิกิริยาสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปฏิกิริยากลิ่นเหม็นได้อีกต่อไป จึงเป็นการกำจัดกลิ่นได้โดยถาวร และปลอดภัยที่สุด (เราเรียกว่า caterlitic) เหมือนกระบวนการกรองอากาศในท่อไอเสียรถยนต์