เอนไซม์

เอนไซม์ คืออะไร กำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างไร

เอนไซม์ คือส่วนประกอบของโปรตีนที่สร้างจาก เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต เป็น ตัวเร่ง ทำให้ขบวนการทางเคมี หรือ ชีวเคมี ให้จบลงอย่างรวดเร็ว

เอนไซม์ คือส่วนประกอบของโปรตีนที่สร้างจาก เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต เป็น ตัวเร่ง ทำให้ขบวนการทางเคมี หรือ ชีวเคมี ให้จบลงอย่างรวดเร็ว

เอนไซม์ คือส่วนประกอบของโปรตีนที่สร้างจาก เซลล์ ของสิ่งมีชีวิต เป็น ตัวเร่ง ทำให้ขบวนการทางเคมี หรือ ชีวเคมี ให้จบลงอย่างรวดเร็ว

หลักการทำงานของ เอนไซม์ กับ กลิ่นเหม็น

       การเกิดกลิ่นเหม็นที่มาจากซากพืช ซากสัตว์ หรือ ที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันคือจากเศษอาหาร ชนิดต่างๆ ที่เราทิ้งไว้ในถังขยะ ที่อยู่ในครัว หรือตามแหล่งน้ำทิ้ง ซึ่งส่วนมาเกิดจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นไปตามธรรมชาติอาจต้องใช้เวลายาวนาน 7 – 10 วัน หรือบางที อาจจะนานกว่านั้นกลิ่นจึงหายไป เพื่อให้กลิ่นเหม็นสิ้นสุดลง เราจึงใช้เอนไซม์ตรงบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น ไบโอเวย์เอนไซม์จากธรรมชาติ จะกำจัดกลิ่นเหม็นให้สิ้นสุด และจบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งการที่ไบโอเวย์เอนไซม์เข้าทำกับปฏิกิริยาแบบธรรมชาติ และทำให้กลิ่นเหม็นหมดไป และมีความปลอดภัย เราเรียกว่า Caterlitic

เอนไซม์

ผลิตภัณฑ์ Bioway เพื่อ คนแพ้น้ำหอม

ปรกติคนที่เป็น ภูมิแพ้ โดยเฉพาะการ แพ้กลิ่น ไม่ว่ากลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอม ล้วนเป็น สิ่งกระตุ้น ให้คนที่เป็นภูมิแพ้ มีอาการภูมิแพ้เพิ่มขึ้น  ดังนั้นผู้ที่เป็นภูมิแพ้ส่วนใหญ่ จะใช้น้ำหอมไม่ได้ แต่บางครั้งกลิ่นเหม็นที่เกิดจาก แบคทีเรีย ก็มี สารกระตุ้นภูมิแพ้ เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ของ Bioway ผลิตจากธรรมชาติ  กำจัดกลิ่นเหม็น ที่เป็นปัญหาจากธรรมชาติ เพียงฉีดพ่น ผลิตภัณฑ์ของ Bioway ไปที่ตำแหน่งของ กลิ่นเหม็น กระบวนการเกิดกลิ่นจะหยุดทันที

ข้อสังเกตุ

เมื่อกลิ่นจากผลิตภัณฑ์ของ Bioway จางหายไป กลิ่นเหม็นก็จะหายไปด้วย แต่ถ้าหากมีความชื้นหรือมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นใหม่ เราต้องฉีดใหม่

เอนไซม์
Pillow on bed decoration interior of bedroom

จุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม

  1. จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่คัดหลั่ง Enzyme จากเซลล์ มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยกระบวนการ Digestion ทำให้เกิดภาวะสมดุลย์ทางธรรมชาติ ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
  2. จุลินทรีย์ที่มีพิษหรือโทษ ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น หรือเจ็บป่วย

ดังนั้น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (กลุ่ม1) จะทำหน้าที่เข้าไปย่อยสลายสิ่งสกปรก และของเสียต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานของ จุลินทรีย์กลุ่มที่มีโทษ (กลุ่ม2) ที่ได้ทำไว้ ให้หมดไป กลิ่นเหม็นจึงหมดไป

ข้อควรสังเกต และข้อบ่งชี้ปริมาณในการใช้แต่ละครั้ง

  1. ปริมาณของของเสียที่มีอยู่ว่ามีมากน้อยเพียงใด
  2. ของเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่
  3. ของเสียอยู่ ณ ที่ใด ต้องใช้ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น

จากเอนไซม์จากธรรมชาติ สู่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดกลิ่น

ผลิตภัณฑ์ Bioway สกัดเอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี ทำให้ทุก ๆ กิจกรรมที่ทำความสะอาด และ กำจัดกลิ่น จะไม่ไเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงสัตว์เลี้ยงแสนรักอีกด้วย แถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้น้ำเสีย

สิ่งแวดล้อมดี สังคมเป็นสุข
Good environment, Social well being

Bioway Team

สินค้านวัตกรรมสำหรับกำจัดกลิ่น ที่ท่านอาจสนใจ

ผลิตภัณฑ์ Bioway สกัดเอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


?Line ID : https://lin.ee/BAJDB0i
☎️Tel. : 081-011-9993, 081-997-2204
?Facebook : BiowayNature https://goo.gl/pthpfc
?Ig : https://www.instagram.com/biowaynature2020

แวะเข้ามาชมสินค้าทั้งหมดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ


%d bloggers like this: