การกำจัดยุงลาย

การกำจัดยุงลาย เจ้าตัวร้ายที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อร้ายแรง

การกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อ ต้องเริ่มต้นกำจัดตั้งแต่ต้นตอ นั่นคือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของมัน เพื่อไม่ให้มีการวางไข่และแพร่พันธ์ต่อไปได้อีก เมื่อไม่มีไข่ ก็ไม่มียุง เป็นการตัดตอนเจ้ายุงตัวร้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง ๆ

การกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อ ต้องเริ่มต้นกำจัดตั้งแต่ต้นตอ นั่นคือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ของมัน เพื่อไม่ให้มีการวางไข่และแพร่พันธ์ต่อไปได้อีก เมื่อไม่มีไข่ ก็ไม่มียุง เป็นการตัดตอนเจ้ายุงตัวร้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง ๆ

การกำจัดยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อร้ายแรง ต้องเริ่มต้นกำจัดตั้งแต่ต้นตอ นั่นคือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ เพื่อไม่ให้มีการวางไข่และแพร่พันธ์ต่อไปได้อีก เมื่อไม่มีไข่ ก็ไม่มียุง จึงจะเป็นการตัดตอนเจ้ายุงตัวร้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง ๆ

วงจรชีวิตของ ยุงลาย

ยุงลายจะออกลูกเป็นไข่ ซึ่งมักวางไข่ในน้ำนิ่งและสะอาด ไข่จะใช้เวลา 2-3 วันในการฟักออกมาเป็นลูกน้ำ และเจริญเติบโตเป็น ตัวโม่ง และสุดท้ายเป็นยุงตัวเต็มวัย ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง 1-2 สัปดาห์ เพราะฉะนั้น เราควรกำจัดลูกน้ำ ทำลายเหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย อย่างน้อยทุกสัปดาห์ หรือ 7 วัน เพื่อทำการ ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย เป็นการป้องกันไม่ให้ ลูกน้ำ โตเป็นยุงตัวเต็มวัยได้นั่นเอง

การกำจัดยุงลาย

If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.

Dalai Lama

ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว จะมีฝนตกต่อเนื่อง หลังฝนตก บริเวณทั่วไปก็จะเฉอะแฉะ อาจมีน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ถ้าเราไม่ดูแล ต้องตรวจตราให้ดี เพราะน้ำขังเหล่านี้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดี แล้วยุงที่ทำให้เราป่วยก็คือยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อร้ายแรง เมื่อมีคนในครอบครัวเป็นไข้เลือดออก ต้องแจ้งกรมควบคุมโรคทันที ให้มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่อกำจัดยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก

ยุงลายเป็นพาหะที่นำโรคมาสู่คน 2 โรคที่สำคัญ คือ

 1. โรคไข้เลือดออก
 2. โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายมักกัดคนในเวลากลางวัน ช่วงสายและบ่าย ถ้ายุงลายที่กัดคนมีเชื้อโรคไข้เลือดออก คนที่โดนกัดก็จะเป็นไข้เลือดออกได้ โดยจะมีอาการหลังจากโดนยุงกัด 5-8 วัน ซึ่งโดยทั่วไปสามารถพบคนที่เป็นไข้เลือดออกได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกภาคของประเทศ

อาการของไข้เลือดออก

มีไข้สูงอยู่ 2-7 วัน มีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร ส่วนใหญ่มักจะมีอาการหน้าแดง ตาแดง อาจจะมีผื่นหรอจุดเล็ก ๆ ตามลำตัว แขน ขา มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเร็ว แต่เบา อาจมีเลือดกำเดาไหล มีอาการเคลื่อนไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายเป็นเลือด

โรคชิคุนกุนยา

โรคชิคุนกุนยา เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ ชิคุนกุนยาไวรัส ติดต่อมาสู่คนโดยการถูกยุงลายกัด โดย ระยะฟักตัวของโรคติดเชื้อชิคุนกุนยา คือ 2 – 5 วัน

อาการของโรคชิคุนกุนยา

มีไข้สูง อาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 วัน หลังจากนั้น ไข้จะลงอย่างรวดเร็ว
ผิวหนังจะมีสีแดงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเส้นเลือดฝอยในชั้นผิวหนังมีการขยายตัว
มีผื่นแดงเล็กๆ ตามตัว หรือบางครั้งอาจมีผื่นแดงเล็ก ๆ ตามแขนขาได้
มีอาการปวดตามข้อ และมักมีอาการปวดหลายข้อพร้อมกัน

ความแตกต่างระหว่างโรคชิคุนกุนยากับโรคไข้เลือดออก

 1. โรคชิคุนกุนยา จะไม่มีเกร็ดเลือดต่ำอย่างมาก จนมีเลือดออกรุนแรงอย่างโรคไข้เลือดออก
 2.  โรคชิคุนกุนยา จะไม่มีผนังเส้นเลือดฝอยผิดปกติอย่างมาก จนมีสารน้ำรั่วจากเส้นเลือดอย่างรุนแรง จนความดันโลหิตต่ำ จนช็อค อย่างโรคไข้เลือดออก
 3.  โรคชิคุนกุนยา จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างโรคไข้เลือดออก แต่อาจปวดตามข้อ ทรมานหลายเดือนได้

การป้องกันโรค ที่มียุงเป็นพาหะที่ได้ผล มี 3 ข้อดังนี้

 1. อย่าให้ยุงกัด
 2. อย่าให้ยุงเกิด
 3. กำจัดยุงลายตัวเต็มวัย
การกำจัดยุงลาย

คำแนะนำในการป้องกันตนเอง ไม่ให้ถูกยุงกัด

กรมควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยยึดหลักการจัดเก็บ 3 ข้อ ดังนี้ คือ

 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
 2. เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ
 3. เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

ใส่ใจปฏิบัติตามวิธีป้องกันและ การกำจัดยุงลาย

 1. ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด
 2. คว่ำภาชนะและสิ่งของที่มีน้ำขัง
 3. เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน
 4. ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่างบัว
 5. ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
 6. นอนกางมุ้ง
 7. อย่าให้ยุงกัด ป้องกันด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ใช้โลชั่นทากันยุง จุดยากันยุง ฉีดสเปรย์ไล่ยุง กำจัดยุง
การกำจัดยุงลาย

วิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัด

 • ยาทากันยุง หาซื้อง่าย ป้องกันยุงกัด
 • สเปรย์ ฆ่ายุง กำจัดยุงได้ด้วยตัวเอง
 • ยาจุดกันยุง ป้องกันยุงกัด
 • เครื่องไฟฟ้าไล่ยุง ป้องกันยุงกัด
 • แขวนถุงการบูร ช่วยไล่ยุงบินห่างออกไป
 • ตะไคร้ ตะไคร้หอม ป้องกันยุงกัด
 • สารสกัดสมุนไพรทาป้องกันยุง
 • สเปรย์ไล่ยุง ป้องกันยุงกัด
การกำจัดยุงลาย
Living room decoration

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง กลิ่นส้ม Bioway Anti Mosquito

Bioway Anti mosquito ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง กลิ่นส้ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก เอนไซม์ธรรมชาติและเปลือกส้มสด ไม่มีสารเคมี ไม่ฉุน มีกลิ่นหอม ไม่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ สูตรน้ำ เนื้อบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้ ป้องกันยุง , แมลง, แมลงวัน, แมลงหวี่ และ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ป้องกันได้ยาวนาน 2-3 ชั่วโมง ปลอดภัยอย่างยิ่งต่อ ทารก และ เด็กเล็ก สามารถใช้ได้กับเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ ผู้ที่มีผิวบอบบาง แพ้ง่าย


ผลิตภัณฑ์ Bioway สกัดเอนไซม์จากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมจากฝีมือนักวิจัยไทย ที่ได้รับการพิสูจน์คุณภาพและความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 10 ปี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

?Line ID : https://lin.ee/BAJDB0i
☎️Tel. : 081-011-9993, 081-997-2204
?Facebook : BiowayNature https://goo.gl/pthpfc
?Ig : https://www.instagram.com/biowaynature2020

แวะเข้ามาชมสินค้าทั้งหมดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ได้เลยค่ะ

%d bloggers like this: